1 Bình luận
  • Firefly

    Cao Tốc HN Bắc Giang cũng hay có trường hợp này, thậm chí còn khiêng cả xe máy qua rất hãi. Xe trước chỉ cần né gấp là xe sau lãnh đủ

Website liên kết