2 Bình luận
  • hohakb

    Việt Nam làm gì có tham nhũng mà lập ra ban ngành chống tham nhũng. Tự nhiên lại phải nuôi thêm một đống ông ngồi không.

  • dangquang1020

    Rồi có lập thêm ban thanh tra để thanh tra phòng ban này ko

Website liên kết