1 Bình luận
  • englih
    ASEAN và Mỹ cũng nhấn mạnh lợi ích khi duy trì Biển Đông là "vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng", đồng thời tái khẳng định nhu cầu theo đuổi các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, phù hợp với những quy tắc được công nhận trong luật pháp quốc tế.
Website liên kết