3 Bình luận
  • paduc83

    Đề nghị sửa luôn hàng đi đường biển nội địa cũng phải thu chứ h chỉ có hàng QT thu.

  • ngqhung

    kaka tưởng mỗi DN bán phá giá, giờ NN cũng bán phá giá nốt

  • ntan50

    Cảng Hải Phòng đã thực hiện từ năm ngoái hay năm kia rồi thì phải. Chắc trong TP nhiều DN nên nhiều người kêu hơn.

Website liên kết