6 Bình luận
 • linhdoha

  "Địa ngục trần gian anh không thể ở

  Từ chối Satan làm nó mắc cỡ

  Không theo kẻ xấu lũ quỷ không tha thứ

  Họ tống anh đi vì anh là vết nhơ

  Anh đã chọn lên thiên đàng ngồi sofa

  Gác cái chân lên cái bàn coi phim ma"


  🙌🏼🎵🎶

  • phaohoa

   @linhdoha Đ' hiểu gì luôn, túm lại trần gian là địa ngục nên nó đ' thể ở, thế thì lúc Satan đón thì phải vui mừng chứ lại từ chối

 • haiyannotme

  thích nhạc ông này ngày xưa hơn, bây giờ đầu từ vào nội dung sâu quá hoặc pr nên mất đi chất ngông trước đây

 • trung__123

  Bài này hay, ông xem bản live concert cũng hay ko kém

Website liên kết