15 Bình luận
  • KiuPit

    Mấy em xinh xinh ở TQ hầu như toàn gốc Việt (gian nam , nhà Lý , phía Nam TQ) với Tân Cương cả .


    Dân Hán chính gốc mắt một mí phía Bắc TQ (Trung Nguyên)


    Truyện Kim Dung trước ngụ ý cả đấy Nam đế (nhà lý phía Nam , có tục vua về già hay quy y có vẻ giống VN) , Bắc Cái (Trung Nguyên ,khựa ,bị ăn hành ,nhiều thiên tai , bộ máy thối nát nên ăn xin nhiều ) , Tây Độc (các nước tây vực) , Đông Tà ( Nhật bản , đào hoa , phía biển Đông)


    Vì gái phía Nam xinh nên các vua chúa thường hay vi hành giang Nam ăn chơi

Website liên kết