51 Bình luận
 • 115asksuckhoe

  @warandmagic tắt thơ đi ông trình văn kém quá )

 • minhdtb

  Về logic, đáng lẽ người chửi bọn Mỹ xâm lược thì cũng phải chửi bọn Nga xâm lược. Ấy vậy mà những người chửi Mỹ thì lại ủng hộ Nga, thật kỳ lạ

 • Kent_VC

  @warandmagic để tôi sửa hộ ông

  Pu-Tin toan tính U Cà

  Đập tan phát xít, cả nhà đều vui

  An ninh trong nước vững rồi

  Để NATO, MỸ TỨC LÒI TRĨ RA

 • warandmagic

  Kính tặng toàn thể anh em linkhay bài thơ tâm đắc mà tôi đã mất 69 ngày 96 giờ để sáng tác :


  Putin tính toán giải phóng u cà

  Đập tan phát xít để cả nhà đều vui

  An ninh nga củng cố chắc rồi

  NATO VÀ MỸ THÌ TỨC LÒI TRĨ

  Thơ hơi ngang, anh em thông cảm 

Website liên kết