11 Bình luận
 • riverhood

  Tôi nghĩ đây là về mặt côngnghe thiết bị thoii, chắc độ phức tạp cao, triển khai khó, bao gồm nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại

 • hxnb

  Vì nó sẽ không ăn gian được.

 • kphan

  Câu giờ càng lâu cơ hội bỏ túi riêng càng nhiều.

  Công nghệ / kỷ thuật không phải là rào cản lớn nhất ở đây.

  Đang đổ lỗi cho cơ chế/ qui định : VEC là công ty nhà nước, qui định rằng 1 dự án phải qua đấu thầu ( thiết bị, thi công,... các trạm không dừng phải lập thành 1 dự án mới ).

 • ducanh1701

  Miếng nào cũng ngon.... chia hợp lý thì 3 hôm xong việc. Thêm gói.. thêm thời gian thu phí

 • 247az

  Vì..không thích

 • jqka_jqka

  miếng bánh ngon giờ lại giở!

 • toiday_dvt

  Gói gọn trong 3 chữ “lợi ích nhóm”

 • Kent_VC

  giờ nếu triển khai áp dụng 100% thu phí ko dừng và phát hiện lượng tiền thu được gấp 4-5 lần lượng tiền thu trước khi triển khai thì sao nhỉ

Website liên kết