6 Bình luận
 • lhksquall02

  “Thế giới ngày nay có nhiều trung tâm ra quyết định, là thế giới đa cực. Chúng ta thấy các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin phát triển năng động như thế nào. Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn, bao gồm con đường phát triển và tham gia vào các dự án hội nhập..."

  Vậy mà U cà tham gia EU và Nato thì anh vả nó. Trong châu âu, anh đã nghèo mà còn côn đồ thì ai dám chơi với anh.

 • englih

  Ủa, vậy hóa ra không phải giải phóng phát xít, cũng không phải cướp đất, mà thật ra là anh đi cứu thế giới

 • Chungvnid

  Giúp giải phóng thế giới khỏi áp bức của phương Tây ( cấm vận ) và lột trần bộ mặt gian ác, giả giối của bè lũ chúng.

 • knight13

  Hả. Phim siêu anh hùng phiên bản Nga à

 • lhksquall02

  “Thế giới ngày nay có nhiều trung tâm ra quyết định, là thế giới đa cực. Chúng ta thấy các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin phát triển năng động như thế nào. Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn, bao gồm con đường phát triển và tham gia vào các dự án hội nhập..."

  Vậy mà U cà tham gia EU và Nato thì anh vả nó. Trong châu âu, anh đã nghèo mà còn côn đồ thì ai dám chơi với anh.

Website liên kết