40 Bình luận
  • black_jack

    @cmcc @weworkvn @twinbros Hai bạn này là người sửa thang, đang sửa thì thang rơi.

    Khai thác bệnh sử, trong lúc nam bệnh nhân 28 tuổi, quê ở Hải Dương, đang sửa cáp thang máy thì người đồng nghiệp (26 tuổi, quê Tiền Giang) bước vào thang khiến thang quá tải rơi xuống từ lầu 7.
Website liên kết