1 Bình luận
  • truongthanh23

    Xh giờ điều lạ lắm càng cấm nó càng làm và càng nổi, kẻ đi tù thì tung hô như anh hùng dân tộc, hành động nhố nhăng như thông soái ca thì hàng triệu view

Website liên kết