35 Bình luận
  • cuboie47

    @coderth giờ cũng bớt hâm mộ tí vì thói lùa gà

  • baotrungbmt

    Musk không tạo ra Tesla mấy thầy ơi. Ảnh đầu tư, tham gia vào hội đồng quản trị và sau đó đẩy Founder đi luôn thì phải

Website liên kết