11 Bình luận
  • nam_tien

    @___dieptruc___ nếu ở bển thì chắc bố mẹ phải chịu trách nhiệm, tái phạm đến mức độ nào đó thì tước quyền nuôi con đúng ko ace nhỉ ?

Website liên kết