1 Bình luận
  • zaitritv

    Liên hoan cồng chiêng là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hãy cùng xem clip múa công chiêng Gia Lai cùng kênh Zai Tri nhé quý vị yêu thích bộ môn âm nhạc dân tộc.

Website liên kết