5 Bình luận
 • danglm

  Nói chung là mất khách

 • H77

  Đọc mấy bài về vụ này em toàn nghĩ đến chuyện ngày trc mấy ông nghịch nghịc ở trường, toàn đc dỗ dành là nhận lỗi đi rồi về. Nhận xong cái đuổi học luôn.

  • Jackie_Chu_ai

   @H77 làm gì đến mức đuổi học.

  • motbit

   @Jackie_Chu_ai đuổi học là chuyện thường mà, trường em còn có kiểu hỏi cung như công an. Thằng bạn trong lớp được tóm lên và thầy hiệu trưởng quy cho tội đốt pháo, cuối cùng nó phọt ra em không đốt pháo chỉ uống rượu thôi => đuổi

   còn em đúng trước ngày nghỉ tết năm lớp 12 sổ đầu bài của lớp bị mất, đen cái hôm đó em bị vào sổ đầu bài nên thầy hiệu trưởng vu ngay cho tội làm mất sổ đầu bào và đình chỉ học tập, báo hại em mất mấy ngày nghỉ tết đi điều tra

Website liên kết