1 Bình luận
  • tranvietanh

    Áp lực thành tích giúp con cố gắng chiến thắng người khác còn động lực cá nhân giúp con tìm thấy niềm vui khi khi chiến thắng chính mình. Bạn muốn chọn áp lực học tập hay động lực cá nhân?  

Website liên kết