4 Bình luận
  • anhpndnet

    Cắt SWIFT toàn bộ ngân hàng ở Russia thì không ngóc đầu dậy nổi luôn :v

  • phucdomino

    Cấm vận hết thì chỉ có chơi với khỉ

  • toidq

    Các nước EU đang lên phương án quốc hữu hóa các công ty con của Gazprom. Không biết các ông trước bảo Nga ăn cướp khi có ý định tương tự. Giờ có quay xe không?

Website liên kết