6 Bình luận
  • dreamy_sailor

    Lại DCS, lần trước cũng là 1 thằng xhcn (đảng công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa) quậy tung lên.

  • warandmagic

    Có ai đó chuyên xác minh fake news vào kiểm tra xem, chứ hôm trước thì có chính trị gia đức bênh vực nga, giờ thì dân đức cũng vào ủng hộ nga nữa

    • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
Website liên kết