14 Bình luận
  • TanNg

    @bi_tun Chém ẩu rồi, tìm hiểu thêm xem Airbnb nó làm những gì trong các tình huống như này đi xong hẵng tô vẽ ác ý.

Website liên kết