1 Bình luận
  • imizza

    1 chính quyền thân Nga được dựng lên ở Khersion hay Mariupole, Khakov và rồi bị Mỹ cấm vận. Rốt cuộc lại thì dân của những quốc gia mới đó sẽ lại vất vả nếu kịch bản này xảy ra.

Website liên kết