24 Bình luận
  • Luke

    Giao tiếp quá tự tin và bản lĩnh, đối đáp không có vẻ gì là ở thế dưới, thậm chí rất chủ động. Lãnh đạo VN bây giờ chưa ai được như thế này.

  • dennisnguyen

    Cháu ngoại cụ Phan Chu Trinh mà

Website liên kết