2 Bình luận
  • Firefly

    Mỗi lời ném đá như một lưỡi dao, cứa cho Liu chảy máu tâm hồn đến chết.

  • phucdomino

    Cộng đồng mạng ở đâu cũng nguy hiểm, nhưng mình thấy nguy hiểm nhất vẫn là cộng đồng mạng VN, vừa nguy hiểm vừa đông.

Website liên kết