1 Bình luận
 • tyon

  vùng đỏ: có dịch nhiều

  vùng cam: có dịch

  vùng vàng: có dịch ít

  vùng xanh: không có dịch

  vùng kín: bình thường không có dịch, hể mà dập thì ra dịch, càng dập càng ra dịch nhiều

Website liên kết