41 Bình luận
  • haitotbung

    ) làm nghề truyền thông thì phải biết lựa câu chữ thôi.

    nói Mu giờ là một mớ hỗn loạn thì lại chẳng ai ý kiến gì

Website liên kết