16 Bình luận
  • SuperSliver

    Lão này bị Tập hóa à, dân phương Tây gì mà tư duy cào bằng như thế vậy? Muốn Microsoft bỏ 69 tỷ đấy đi cứu trợ các nước nghèo à? Vậy mày bỏ lương ra mà cứu trợ, rồi điều hành World Bank đi cứu trợ trước đi. Mịe, đúng là thể loại làm từ thiện bằng tiền của người khác, nói cho sướng mồm đội lốt đạo đức giả.

Website liên kết