28 Bình luận
  • Lazy_Girl

    @trung__123 to lúc có bầu, sinh xong thành màn hình phẳng . Em là bằng chứng sống, đừng ai bảo em show bằng chứng chứng minh, ngất đấy

Website liên kết