1 Bình luận
  • ntmj27

    Thế giới nó có bao nhiêu loại thẻ, nhưng chỉ có Visa, Master sống tốt nó cg có lý của nó. Nó thu phí cao nhưng thế cg có lý của nó cả, nếu siêu lợi nhuận mà dễ ăn thì đã có hàng ngàn cty khác lao vào rồi. Anyway, cạnh tranh mạnh thì người dùng càng có lợi thôi.

Website liên kết