2 Bình luận
  • Firefly

    Web của mình cũng bị, không biết có phải laii có đợt Ddos diễn ra trên quy mô toàn cầu không!?


    năm ngoái cũng tầm này, nó vã mình gần 100 tỷ Request. Tối nay thấy đập gần chục triệu request rồi, bố khỉ.

  • tuansako

    K liên quan lắm, anh em có kênh nào thú zị không?

Website liên kết