5 Bình luận
  • lumiacuibap

    Truyện Hesman các nhân vật thường hay đến miệng núi lửa đang phun trào để nạp năng lượng để biến thành khổng lồ và bắn điện. Khi nào con người mới thu năng lượng để tái sử dụng như thế nhỉ?

  • AvanSutoLatsu

    Nhìn nó nổ to gần bằng 2 con bão bên cạnh là biết kinh rồi 🥲

  • chuatiemvaccine_null

    Tiamut celestial đã thức dậy

Website liên kết