34 Bình luận
  • hoacaitrenao

    Muốn mua tại cửa hàng thì chẳng có, mua của cò thì giá 3-4 lần mà cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Chắc đây là Kinh tế thị trường định hướng XHCN trong truyền thuyết

Website liên kết