1 Bình luận
  • hieu_3x

    Giàu như anh nói gì mà chẳng đúng, vì nếu không đúng thì đã chẳng giàu.

Website liên kết