5 Bình luận
 • BinhNQ84

  Chuyện nhổ cọc là bth, thằng thứ 2 chênh 700 tỷ, nhổ cọc mua lại của thằng thứ 2, chia đôi chỗ lãi thì mỗi thằng dư được 50 tỷ. Chuyện xe xăng có gì mà cay, cay nhất là mua được món hàng hôm trc, hôm sau nó sale mẹ hẳn 50%

 • haiyannotme

  THM thật ra ban đầu cắm cọc với mục đích bẫy ngoại bang từ New York, Hong Kong như các bậc tiền nhân nhưng mà chưa thấy ngoại bang thì đã vội nhổ cọc rồi

 • lumiacuibap

  Cay Vinfást.

 • phuocvnh

  Cọc nhổ lên rồi, lổ bõ không.

 • BinhNQ84

  Chuyện nhổ cọc là bth, thằng thứ 2 chênh 700 tỷ, nhổ cọc mua lại của thằng thứ 2, chia đôi chỗ lãi thì mỗi thằng dư được 50 tỷ. Chuyện xe xăng có gì mà cay, cay nhất là mua được món hàng hôm trc, hôm sau nó sale mẹ hẳn 50%

Website liên kết