15 Bình luận
  • AntiGod

    Đầy, Doanh nghiệp ở building thì đỡ. Chứ kiểu dn ở mặt đường thì suốt ngày bị.

    Trước CAP còn tới cty mình đòi giao danh sách khách hàng. ĐM

Website liên kết