4 Bình luận
 • xiaomaster

  Lời nó ăn, lỗ nó chịu, sao cứ phải bắt nó duy trì bàn sắc cốt lõi.

 • NTL

  Người ta đi câu cá thì phải cắm nhiều cần, cần này không câu được cá thì còn cần khác, nhà có điều kiện thì tại sao không đầu tư.

 • nickdiendan

  Ai quy kết hay báo Cafebiz tự quy kết?

 • ky0nguy3n

  Doanh nghiệp kinh doanh mà áp đặt như tổ chức từ thiện. Đúng bọn ngáo đá.

Website liên kết