2 Bình luận
  • imizza

    Dân mình và TQ thích ngồi 1 chỗ cầm đt xem bán hàng nhỉ, xem rồi nghe nó phi hàng rào rào cũng hoang mang chốt 1 phát, dần dần nghiện mua sắm onl

    • xinhxinh_hi

      @imizza phải công nhận mấy streamer này giỏi bác ạ. Nói ào ào mà không vấp một chữ. liếng thoắng lại còn hút người nghe nữa. Này gọi là tài năng rồi

Website liên kết