24 Bình luận
  • TanNg

    Tóm lại anh em cần rút kinh nghiệm, từ giờ không được cãi bảo vệ các công ty, vì có thể họ được coi là người thi hành công vụ.

Website liên kết