20 Bình luận
  • NguyenNgocLong

    Đọc bài và bóc tách thì thấy khả năng định hướng khá cao.


    đầu tiên về hậu quả: không ai bị sao. Cái hình chụp cũng thể hiện như muỗi đốt. Tiếp nữa là người nhà bị nhiều hơn công an.


    thứ hai là câu "sử dụng vật liệu nhiệt độ cao" rất là gây lú. Dường như bà này tạt xăng nhớt xong sau đó vì trong nhà có gì đó đang sử dụng nên có thể gây cháy chứ không phải xả gas phóng hoả. Nếu không chắc các anh nhà báo đã vớ ngay lấy để thổi thành "bật lửa đốt nhà" kiểu vậy.


    theo kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông của mình thì bài này có nhiều uẩn khúc.

Website liên kết