1 Bình luận
  • taoaman

    Thụy điển cũng vừa có nữ thủ tướng đầu tiên trong ls, vậy là 3/4 nc Scandinavia có đương kim thủ tướng là nữ, cựu thủ tướng gần nhất của nauy cũng là nữ

Website liên kết