46 Bình luận
  • chuberong102

    Mie bọn lều báo chó ch** dụ gà vào sòng bạc, cái thằng nhỏ nó lãi 100tr mà chỉ là 25 - 27% thì vốn nó bỏ ra tầm 400tr. Cho hỏi 16 tuổi có đồng chí nào có 400tr để đầu tư chứng khoán chưa? Hay các đồng chí xin cái bố mẹ cho 400tr để các đồng chí đốt. Nếu xin được thì chắc nhà các đồng chí phải có tầm trăm tỉ thì chắc các phụ huynh cho 400tr để thằng con tập chơi chứng được chứ tôi trước kia và kể cả con tôi sau này lúc nó lúc 16 tuổi mà xin 400tr thì có mà ăn vả vỡ alo và vỡ thêm vài chỗ khác

Website liên kết