11 Bình luận
  • TanNg

    @tatchanpunk Ưu đãi ok mà, vấn đề là lúc anh ăn ưu đãi thì anh chả thương ngân sách gì, tới lúc thằng mới tham gia thị trường ăn thì anh chửi để cản trở đối thủ

Website liên kết