14 Bình luận
  • K2T2

    @KaZaT Vì đã tham gia 1 trò mạo hiểm nhất thế giới và kéo dài theo thời gian cuộc đời 😂😂😂

  • KaZaT

    Mình không sợ độ cao, nhưng mình không tin tưởng mấy thứ mạo hiểm này. Từ khi có vợ con mình bỏ hết các trò chơi mạo hiểm.

Website liên kết