20 Bình luận
  • PH371

    Phú Quang và Thanh Tùng là 2 nhạc sĩ em thích nhất, gắn với tuổi thơ và băng cát xét của em. Giờ 2 ông đều rời xa cõi tạm này hết rồi.

Website liên kết