23 Bình luận
  • cocoxinhxan

    35-36t rồi. Thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Nói làm việc vì tiền cũng đúng, mà nghĩ thấy lúc lĩnh lương nhìn cái tài khoản sung sướng được vài giây sau đó lại phải chuyển việc nọ việc kia.

    Nhờ đồng lương mà lo được cho gia đình, bản thân thì giữ được vài triệu tiêu vặt. Không thấy có cảm giác sung sướng khi cầm tiền

Website liên kết