16 Bình luận
  • dangquang1020

    @jqka_jqka em hồi mới đi cũng chịu khó xách máy ảnh lắm, lúc đầu chơi bán cơ đi kèm 1 balo riêng, sau chuyển sang mirrorless, rồi compact, và giờ thì lấy mịe cái đt ra chụp cho lẹ, móc ra móc vào phiền quá

Website liên kết