4 Bình luận
 • khanhlavoba304

  Nếu nói làm ăn đàng hoàng mà do dịch thì cũng lên truyền thông 1 cái cho dân biết.. thế là ok.. đơn giản vậy..!!!

 • tieuphu

  Giờ cày đêm cày ngày để trả nợ, không dám nói cho vợ biết.

  Giống đầu tư coin vậy

 • truongan91

  lừa chặt lãi 26% 1 năm với xe và hoàn vốn sau 1 năm + tiền % theo tỉ lệ vốn với cửa hàng, đến tự mở còn mơ số đó. Vay ngân hàng chả vốn thấp hơn à

 • hungskate

  Do dịch thôi. Chứ nó làm ăn đàng hoàng. Đm bank méo giãn nợ ngày nào suốt 5-6 tháng dịch. Tiền điểm vẫn phải trả.

Website liên kết