1 Bình luận
  • thanh_ha

    Báo nói tịch thu hàng hoá có vẻ ko đúng, tạm giũ hàng hóa để đtra xử lý thì đúng hơn.

Website liên kết