2 Bình luận
  • NAD

    Tốt làm sao đc khi chưa đá đã bị hà nội chơi khăm, mất mẹ 1 ng

    • haiyannotme

      @NAD đợt này có vẻ gặp khó khăn từ lúc chuẩn bị, mới đọc chuyện ăn uống ở sing cũng bị ảnh hưởng bác ạ

Website liên kết