1 Bình luận
  • tuong_bi

    Dùng CO2 nóng chạy máy phát điện, vậy thì hiệu suất sẽ kém xa so với lithi-ion rồi

Website liên kết