1 Bình luận
  • khanhlavoba304

    Khả năng cũng lây nhiễm từ nguồn nào đấy thôi... chứ khó xẩy ra trường hợp tự đột biến lắm...!!!

Website liên kết