1 Bình luận
  • Martine

    Mọi thứ chỉ tương đối, làm sao tuyệt đối được mà bảo hổng?


    Đang bay trên trời bên dưới mới phát hiện thì đỡ kiểu gì?

Website liên kết